سلام لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمائید از کی به وبلاگ نویسی مشغول شدید؟

رضیه غبیشی هستم. فرزند آبادان متولد 1335 . وبلاگم را از آذر 89 شروع کردم. نویسنده دوران دفاع مقدسم.از بچگی می نوشتم و در جنگ هم خاطراتم را روزانه نوشتم و بعد از سالها به صورت کتابی به اسم گنجینه رنج چاپ شد. چند کتاب برای کارشناسی رفته در باره ی شهدای دانش آموز و دختر شهید ه ای به نام مریم فرهانیان است. و سه کتاب در دست تالیف دارم که یکی آماده برای کارشناسی و دوتای دیگه در حال تکمیلن. اولین کتابم در  شهریور 87  چاپ و در در هفته ی دفاع مقدس. رو نمایی شد.

 


ادامه مطلب ...