•           معرفی کوتاه وبلاگ  ؟

وبلاگ خاموش از سال 89 توسط خاموش نوشته میشه ... جایست که درش حرفهایی گفته میشه  که گاهی گفتنش رو شونه های نویسنده سنگینی میکنه ولی در آن لحظه گوشی برای شنیدن پیدا نمیکنه.

 


وبلاگ خاموش


 


ادامه مطلب ...